Улаанбаатар хот-210131, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо 976-7049 2942 meesbul1102@gmail.com Холбоо барих Нэвтрэх

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ


МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫННОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Сангийн Сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын хамтарсан 2021 оны 07 сарын 09-ний өдрийн

118, А-201 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт

 

1.     УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ГҮЙЦЭТГЭХ

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН НОРМАТИВ

 

3.5. Эм, эмийн түүхий эд, тэжээлийн нэмэлтийн сорилт, баталгаажуулалтын шинжилгээ:

3.5.1

Боловсруулалтын бэлдмэл:

Цуврал

1

         310,000

3.5.2

Туулгын бэлдмэл

Цуврал

1

         250,000

3.5.3

Ивермектин агуулсан туулгын бэлдмэл

Цуврал

1

         450,000

3.5.4

Антибиотик

Цуврал

1

         750,000

3.5.5

Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бэлдмэл

Цуврал

1

         240,000

3.5.6

Угаалгын бэлдмэл (Креолин)

Цуврал

1

         450,000

3.5.7

Эмийн түүхий эд

Цуврал

1

         400,000

3.5.8

Тэжээлийн нэмэлт

Цуврал

1

         150,000

3.6. Өргөн хэрэглээний бэлдмэлийн сорилт, баталгаажуулалтын шинжилгээ:

3.6.1

2 ба түүнээс дээш гол үйлчлэгч бодисыг HPLC, спектрофотометрийн аргаар тодорхойлох

Цуврал

1

         650,000

3.6.2

1 төрлийн гол үйлчлэгч бодисыг HPLC, спектрофотометрийн аргаар тодорхойлох

Цуврал

1

         300,000

3.6.3

Титрийн аргаар тодорхойлдог (дэлэнгийн тос, акритракт)

Цуврал

1

         100,000

3.7. Баталгаажуулалт:

3.7.1

Баталгаажуулалтын төлбөр

Цуврал

1

           58,400

3.7.2

Тохирлын үнэлгээ, тохирлын гэрчилгээ олголт

Ширхэг

1

         200,000